Indikacije za liječenje hiperbaričnom oksigenacijom