Da, vrlo lako, jer tlak djeluje na cijelo tijelo sa svih strana, tako da nema nikakvog razloga za strah ili zabrinutost. Djelovanje tlaka nećete niti osjetiti, jer je ljudsko tijelo nestlačljivo. Tijekom tlačenja barokomore, sve što ćete morati napraviti jest puhati u nos, kako biste izjednačili tlak u komori s onim u šupljini uha i sinusa.