Hiperbarična komora je tehnološki sofisticiran medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog tlaka u odnosu na normalni atmosferski tlak od 1 bara. Hiperbarična komora je zapravo "simulator ronjenja", samo što umjesto vode njenu unutrašnjost ispunjava plin.
Njihovom primjenom ostvaruje se niz fizioloških promjena u organizmu, koje izaziva povećana ili snižena vrijednost parcijalnog tlaka kisika u udahnutom zraku. Hiperbarične komore se koriste u institutima, specijalnim zavodima, bolnicama i specijaliziranim liječničkim ordinacijama u gotovo svim razvijenim zemljama svijeta za medicinska istraživanja, selekciju i trenažu ljudstva za specijalne dužnosti (piloti, astronauti, padobranci,ronioci, kesonski radnici) i liječenje bolesnika. Danas u svijetu postoji preko 20.000 hiperbaričnih komora različite namjene.

Poveznice:
simulator ronjenja hiperbarična medicina liječenje kisikom barokomora