Za vrijeme terapije uslugu previjanja, ukoliko vam je potrebna, preuzet će stručnjaci naše ustanove. Liječnik poliklinike će Vas upoznati s načinom na koje će se isto provoditi. Previjanje može biti različito od primjenjivanog prije dolaska na HBOT i ovisi o učinku našeg liječenja. O svim promjenama ćete biti obaviješteni a cilj im je što bolji učinak na cijeljenje vaše rane.
Ukoliko ne želite koristiti navedenu mogućnost svojim potpisom ćete to potvrditi te omogućiti liječniku naše ustanove povremeno uvid u stanje.

Poveznice:
usluge poliklinkie hbot terapija