Kronične rane

Kronične rane
ULOGA HIPERBARIČNOG KISIKA U LIJEČENJU KRONIČNE RANE Radi lakšeg poimanja učinka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u liječenju kroničnih rana bitno je shvatiti što je to kronična rana, koji je njen „problem“ i u kojem dijelu liječenja na scenu stupa HBOT. Brojne su definicije kronične rane u kojima se uzimaju arbitrarne vremenske vrijednosti i određeni postupci, no sve se definicije mogu staviti pod „kapu“ sljedećeg: Kronična rana je svaka ona rana koja ne cijeli
pročitajte više ovdje