Precizna dijagnostika mikrocirkulacije uporabom transkutanog oksimetra (TCpO2) i laser dopplera

Od izuzetne je važnosti  na svjesnoj razini pojmiti činjenicu da je nedostatak kisika u tkivu (stručni termin je hipoksija)  jedan od temeljih čimbenika u rana koje sporo cijele ili uopće ne cijele. U svrhu pružanja adekvatnog liječenja jednako je bitno, osim utvrđivanja postojanja hipoksije, odrediti i njen stupanj. Tek kada smo to učinili, možemo reći da smo identificirali neprijatelja, njegovu snagu i slabosti i tek tada možemo pružiti ciljano liječenje.

 

«mikrocirkulacija»Sada, kada znamo što moramo učiniti, nameće se pitanje „kako“ to učiniti. Odgovor leži u postupku naziva transkutana oksimetrija (tcpO2).

Transkutana oksimetrija je jedina metoda koja će nam dati odgovor koliko kisika putem krvnih žila dolazi do tkiva koje nam je od interesa, a najčešće se radi o ekstremitetima.

Postupak je neinvazivan, bezbolan i bezopasan za pacijenta,traje od 30-60 minuta, nekad i dulje, ovisno o stanju i bolesti pacijenta, a pruža nam informacije od iznimne važnosti. Podrazumijeva postavljanje mjernih elektroda u područje oko same rane. Na taj način proučavamo i mjerimo razinu kisika upravo u onom tkivo koje nam je od interesa.

TCpO2/LDFPribavljene informacije nam pomažu u procijeni potencijala cijeljenja rane i kvalifikaciji za hiperbaričnu terapiju kisikom. Transkutana oksimetrija pomaže i priodređivanju razine amputacije, jer dobivene informacije omogućuju kirurgu definiranje maksimalno poštednog postupka.

Danas je, u razvijenim zemljama svijeta, transkutana oksimetrija (tcpO2) nezaobilazna pretraga u liječenju pacijenata s kroničnim ranama i perifernom arterijskom bolesti.

Poliklinika za baromedicinu  OXY prva je u RH 2001. godine, u svakodnevnoj praksi, započela s primjenom dijagnostike transkutane oksimetrije skupivši skoro 20 godina iskustva u polju mikrocirkulacije.

Poveznice:
tcpo2 mikrocirkulacija krvožilni sustav poremećaj cirkulacije loša cirkulacija