Precizna dijagnostika mikrocirkulacije uporabom transkutanog oksimetra (TCpO2) i laser dopplera

Precizna dijagnostika mikrocirkulacije uporabom transkutanog oksimetra (TCpO2) i laser dopplera

Poremećaji cirkulacije kao posljedica modernog načina života prelaze u pravu epidemiju. Radi se o poremećajima krvožilnog sustava kod šećerne bolesti, Bürgerova bolesti (tzv. pušačke noge), Raynaudova bolest i sindrom, ateroskleroza II do IV stupnja, sistemske autoimune bolesti (lupus, sklerodermija, vaskulitisi…) i dr. Kronične, sporo cijeleće rane (venski ulkusi, dekubitusi, dijabetička stopala) u svojoj podlozi imaju poremećaj cirkulacije, te predstavljaju veliki problem ne samo pacijentu, već i zdravstvenom sustavu zbog duge hospitalizacije, sporog i dugotrajnog liječenja, kao i vrlo česte pojave recidiva.

 

«mikrocirkulacija»Terminom «mikrocirkulacija» označavaju se najmanje krvne žile – arteriole, venule, kapilare i šantovi.
 

Jedan od glavnih uzroka svih ovih bolesti je promjena strukture zidova krvnih žila od onih najvećih pa do onih najmanjih – venula, arteriola, kapilara. Sužavajući se, ove žilice donose sve manje krvi stanicama «na periferiji», daleko od magistralnih arterija. A manjak krvi znači i manjak tvari neophodnih za život stanice, na prvom mjestu kisika.

 

TCpO2/LDFNajpoznatije dijagnostičke metode pregleda stanja cirkulacije – arteriografija i ultrazvuk – nisu u stanju zabilježiti stanje i funkcionalnost tih najmanjih krvnih žila. Njih se kod nas uobičajeno klinički procjenjuje na osnovu vanjskih manifestacija na mekim tkivima (promjene u izgledu i boji kože, otvaranje rana, pojava gangrene i sl.). U razvijenim zemljama, međutim, već 30-tak godina postoje uređaji kojima je moguća dijagnostika funkcije upravo tog dijela cirkulacije. Danas se u USA  ne može zamisliti liječenje bolesti cirkulacije i rana, a osobito ne radikalni zahvati (amputacije) bez ovakve dijagnostike. Riječ je o laserskom mjerenju protoka krvi (Laser Doppler, LDF) i transkutanoj oksimetriji (TCpO2), kojima se može ustanoviti koliko krvi dolazi u krajnju periferiju, te koliko ona donosi kisika stanicama.

Poliklinika za baromedicinu i medicinu rada OXY prva je u RH, 2001. godine započela s primjenom dijagnostike mjerenja mikrocirkulacije, u svakodnevnoj praksi.

Radi se o medicinskom uređaju, kojim se izuzetno precizno mjeri stanje mikrocirkulacije, odnosno metodi kojom se određuje  vrijednost parcijalnog tlaka kisika u koži i potkožju. U mogućnosti je kvalitetno procijeniti stanje malih krvnih žila, njihov maksimalni kapacitet, kao i količinu kisika koja dolazi u krajnje periferna tkiva. Time se može s velikom sigurnošću procijeniti stupanj ugroženosti ekstremiteta ili drugih tkiva, odrediti optimalna razina amputacije te dati prognoza ishoda liječenja. Trijaža pacijenata, izbor vrste terapije i praćenje liječenja kritičnih ishemija i rana na ovaj način je puno preciznija i kvalitetnija, a troškovi liječenja su bitno reducirani. Stvoreni su i uvjeti za puno bolju suradnju s ostalim djelatnostima (kirurgija, dermatologija, ortopedija i dr.) kao i kod pacijenata koji neće biti liječeni u barokomori.


Riječ je o dva uređaja (uz moguću dalju nadogradnju): LDF mjeri totalnu lokalnu prokrvljenost tkiva i maksimalni totalni kapacitet kapilara, arteriola, venula i šantova, ukazujući i na eventualno postojanje i stupanj upalnog procesa, dok TCpO2 mjeri količinu kisika u tkivima (rezultat stupnja lokalne prokrvljenosti tkiva). Za preciznu dijagnozu statusa tkiva neophodno je znati lokalnu prokrvljenost i lokalnu oksigenaciju tkiva.


Za pacijente je možda najvažnije naglasiti da je ova dijagnostika neinvazivna, potpuno bezbolna i bez rizika. Mjerenje je precizno i osjetljivo na vanjske podražaje; provodi se u udobnom ležećem položaju, pri čemu je pacijenta potrebno adaptirati na uslove okoline, odnosno prostorije u kojoj se izvodi mjerenje, kao i  osigurati da se ti uslovi u prostoriji tijekom pregleda ne mijenjaju (temperatura zraka, buka i dr.).  Pregled traje u zavisnosti od broja sondi, odnosno površine koja se mjeri.

Od pacijenta se zahtijeva potpuno mirovanje, a mjerenje  ponekad traje i više od sat vremena. Mjerne elektrode postavljaju se na ishemičnim mjestima na ekstremitetima, oko rana pa i u njima. Nakon bazičnog snimanja vrši se provokacija zagrijavanjem, te proba udisanjem čistog kisika na normalnom tlaku, a po potrebi i u barokomori, kako bi se dobio podatak o pacijentovom odgovoru na disanje kisika, te da li će mu liječenje s HBOT  pomoći.

bazično snimanjebazično snimanje

provokacija udisanjem kisikaprovokacija udisanjem kisika

snimanje u komorisnimanje se obavlja i u komori pri čemu uređaj ostaje vani, a elektrode su provučene kroz stjenku komore

elektrode na nozi pacijentaelektrode na nozi pacijenta

 

Galerija fotografija
  • Dijagnoza mikrocirkulacije
  • Dijagnoza mikrocirkulacije sa laserom dopplera
  • Dijagnoza mikrocirkulacije sa laserom dopplera
  • Dijagnoza mikrocirkulacije sa transkutanim oksimetrom (TCpO2)