Ravnatelj

Životopis
(Curriculum Vitae)

mr. sc. Dejan Andrić, dr. med.
specijalist pomorske medicine
ZAPOSLENJE
Poliklinika za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula, Podružnica Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

ŠKOLOVANJE
1974.-1980. Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu;
1986.-1989. Specijalizacija iz Pomorske medicine u Institutu pomorske medicine Split;
1993.-1995. Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije, smjer Turistička, pomorska i tropska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

AKADEMSKI STUPNJEVI
1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1989. Specijalist pomorske medicine, Institut pomorske medicine u Splitu.
2004. magistar znanosti, Medicinski fakultet Rijeka

ZNANSTVENI STUPNJEVI
1998.-2004. mlađi asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA:
Hrvatski liječnički zbor, Zagreb (od 1986.);
Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Split (od 1995.);
Hrvatska liječnička komora (od 1996.);
Hrvatska udruga za rane (od 2007.)
Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu HLZ-a od 2016.

NASTAVNA DJELATNOST
Od 1993.-2004. predavanja, seminari i vježbe na «Poslijediplomskom tečaju iz medicine ronjenja» u organizaciji Instituta pomorske medicine HRM Split i Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu iz Splita;
Od 1995.-2004. predavanja, vježbe i seminari, dodiplomski izborni predmet "Pomorska medicina», Medicinski fakultet u Splitu;
1997.-2004. vježbe i seminari, dodiplomski predmet "Medicina rada i zdravstvena ekologija", Medicinski fakultet u Splitu.

RADNO ISKUSTVO
1982.-1986. Primarna zdravstvena zaštita otok Vis;
1986-1989. Specijalizacija iz Pomorske medicine na Institutu pomorske medicine Split;
1989.-2004. specijalist na Odjelu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu Instituta pomorske medicine Split.
2004.-2012.: Voditelj podružnice Zagreb, Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula
2012.-2014. :V. D. Ravnatelja Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula
2014.-  Ravnatelj Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada  OXY

OSTALE DJELATNOSTI
od 1996.-2000. Predsjednik povjerenstva za medicinu ronjenja Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
od 2000.- 2004. Tajnik Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
1999. Simpozij «30 godina hiperbarične medicine u Hrvatskoj», Split, tajnik organizacijskog odbora, jedan od urednika zbornika radova «Odabrana poglavlja iz hiperbarične medicine».
2001., 1st Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea, and Hyperbaric Medicine, Opatija, from 18 to 21 April 2001, tajnik organizacijskog odbora, jedan od urednika zbornika radova «Book of Proceedings».
Od 2016. Tajnik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicine HLZ-a

NAGRADE, ODLIKOVANJA I PRIZNANJA:
1995. - Odlikovanje Spomenicom domovinskog rata Republike, odlukom predsjednika RH 19. svibnja 1995. u Zagrebu;
1997. - Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora za sudjelovanje u domovinskom ratu, 22. veljače 1997. u Zagrebu.
2002. - Odlikovanje Spomenicom domovinske zahvalnosti Republike Hrvatske, odlukom predsjednika RH 02. listopada 2002. u Zagrebu.

PUBLIKACIJE: Objavio više od 60 stručnih, znanstvenih radova i kongresnih priopćenja.

Poveznice:
poliklinika za baromedicinu poliklinika oxy baromedicina oxy