Ravnatelj

Životopis
(Curriculum Vitae)

Sead Žiga, dr. med.
specijalist hitne medicineRADNO ISKUSTVO

 • Od travnja 2022.
  • Radno mjesto; funkcija: Poliklinika za baromedicinu OXY; Ravnatelj
 • Kolovoz 2020.- travanj 2022.
  • Radno mjesto; funkcija: Poliklinika za baromedicinu OXY; Liječnik specijalist
 • Rujan 2019.- rujan 2021., periodično
  • Radno mjesto; funkcija: Zavod za hitnu medicinu, Hitna helikopterska služba; Liječnik specijalist i voditelj medicinskog tima
 • Rujan 2018. – srpanj 2020.
  • Radno mjesto; funkcija: Klinička bolnica Dubrava, Zavod za hitnu i intenzivnu medicinu, Odjel hitnog prijema; liječnik specijalist hitne medicine
 • Travanj 2020- lipanj 2020.
  • Radno mjesto; funkcija: Primarni respiracijski-intenzivistički centar (PRIC); liječnik specijalist
 • Ožujak 2013.- rujan 2018.
  • Radno mjesto; funkcija: Klinička bolnica Dubrava, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hitnu i intenzivnu medicinu; liječnik specijalizant
 • 2011-2012.
  • Radno mjesto; funkcija: KBC Zagreb, doktor medicine na stažu

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2001.-2005. Opća 2. gimnazija u Zagrebu

2005.-2011. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu- diplomski studij

 • Diplomirao s prosjekom 4.33 i stekao zvanje doktora medicine

2012.-2012. Ministarstvo zdravlja RH

 • položio stručni ispit i stekao licencu Hrvatske liječničke komore

2013.-2018. Klinička bolnica Dubrava

 • specijalističko usavršavanje pod mentorstvom prof. dr. sc. L. Patrlja
 • postdiplomski specijalistički studij hitne medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

rujan 2018. Ministarstvo zdravlja RH

 • položio specijalistički ispit i stekao zvanje specijaliste hitne medicine

2017.-2020. Hrvatsko društvo za reanimatologiju

 • položio tečaj naprednog održavanja života (ALS- Advanced Life Support)
 • stekao statusa instruktora (FI- Full Instructor) ALS tečaja pri European Resuscitation Council
 • položio tečaj naprednog održavanja života u djece (EPALS- European Pediatric Advanced Life Support) i stekao status kandidata za instruktora EPALS tečaja pri European Resuscitation Council
 • položio Europski trauma tečaj (ETC- European Trauma Care)
 • stekao status statusa instruktora ETC tečaja pri European Resuscitation Council
 • završio tečaj o zbrinjavanju masovnih nesreća (MRMI- Medical Response to Major Incidents)

2019. Medicinski fakultet u Zagrebu

 • završio poslijediplomski tečaj „Dopplerska i ultrazvučna dijagnostika bolesti krvnih žila“

2021. Ministarstvo gospodarstva RH

 • stekao diplomu rukovatelja posuda stlačenih plinova

2022. National Center for Hyperbaric Medicine, Gdynia, Poland

 • Masterclass on Diving medicine
 • Masterclass on complications in Hyperbaric medicine

2022-2023. Sveučilište Libertas u Zagrebu

 • Postdiplomski specijalistički studij „Menadžment kvalitete u zdravstvu“

od 2013. do danas

 • sudjelovao na brojnim predavanjima, stručnim tečajevima i kongresima kao aktivni i pasivni sudionik iz područja hitnih stanja i hiperbarične medicine
 • autor i koautor značajnog broja stručnih i znanstvenih članaka na temu hitne i hiperbarične medicine
 • Dopredsjednik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a
 • Predsjednik organizacijskog odbora 1. Kongresa Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a
 • član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za hitnu medicinu, Hrvatskog društva za imunologiju sluznice
Poveznice:
poliklinika za baromedicinu poliklinika oxy baromedicina oxy