Ravnatelj

Ravnatelj

Životopis
(Curriculum Vitae)

Mr. sc. Dejan Andrić, dr. med.
specijalist pomorske medicine


DATUM I MJESTO ROĐENJA:
09. lipnja 1955., Split, Republika Hrvatska

ZAPOSLENJE:
Poliklinika za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula, Podružnica Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, telefon: 01/290-2300; mob: 099/262-7705; e-mail: dr.andric@oxy.hr

ŠKOLOVANJE
1974. - 1980. Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu (1995. položen stručni ispit);
1986. - 1989. Specijalizacija iz Pomorske medicine u Institutu pomorske medicine Split;
1993. - 1995. Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije, smjer Turistička, pomorska i tropska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

AKADEMSKI STUPNJEVI
25. svibnja 1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu (1995. položen stručni ispit);
17. studenog 1989. Specijalist pomorske medicine, Institut pomorske medicine u Splitu.
01. lipnja 2004. magistar znanosti, Medicinski fakultet Rijeka

ZNANSTVENI STUPNJEVI
1998. -  2004. mlađi asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA:

  • Hrvatski liječnički zbor, Zagreb (od 1986.);
  • Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Split (od 1995.);
  • Hrvatska liječnička komora (od 1996.);
  • Hrvatska udruga za rane (od 2007.)

NASTAVNA DJELATNOST
Od 1993. – 2004. predavanja, seminari i vježbe na «Poslijediplomskom tečaju iz medicine ronjenja» u organizaciji Instituta pomorske medicine HRM Split i Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu iz Splita;
Od 1995. – 2004. predavanja, vježbe i seminari, dodiplomski izborni predmet "Pomorska medicina», Medicinski fakultet u Splitu;
1997. – 2004. vježbe i seminari, dodiplomski predmet "Medicina rada i zdravstvena ekologija", Medicinski fakultet u Splitu.

RADNO ISKUSTVO
1982. - 1986. Primarna zdravstvena zaštita otok Vis;
1986 - 1989. Specijalizacija iz Pomorske medicine na Institutu pomorske medicine Split;
1989. -  2004. specijalist na Odjelu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu Instituta pomorske medicine Split.
2004. - 2012.: Voditelj podružnice Zagreb, Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula
2012. - : V. D. Ravnatelja Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY, Pula

OSTALE DJELATNOSTI
od 1996. - 2000. Predsjednik povjerenstva za medicinu ronjenja Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
od 2000. - 2004. Tajnik Hrvatskog društva za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu
1999. Simpozij «30 godina hiperbarične medicine u Hrvatskoj», Split, tajnik organizacijskog odbora, jedan od urednika zbornika radova «Odabrana poglavlja iz hiperbarične medicine».
2001., 1st Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea, and Hyperbaric Medicine, Opatija, from 18 to 21 April 2001, tajnik organizacijskog odbora, jedan od urednika zbornika radova «Book of Proceedings».

NAGRADE, ODLIKOVANJA I PRIZNANJA:
1995. - Odlikovanje Spomenicom domovinskog rata Republike, odlukom predsjednika RH 19. svibnja 1995. u Zagrebu;
1997. - Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora za sudjelovanje u domovinskom ratu, 22. veljače 1997. u Zagrebu.
2002. - Odlikovanje Spomenicom domovinske zahvalnosti Republike Hrvatske, odlukom predsjednika RH 02. listopada 2002. u Zagrebu.

PUBLIKACIJE: Objavio više od 60 stručnih, znanstvenih radova i kongresnih priopćenja.

Poveznice:
poliklinika za baromedicinu poliklinika oxy baromedicina oxy