Poliklinika OXY iz Pule, donijela je razvojnu strategiju i ustrojila sustav upravljanja kvalitetom, čime se čvrsto opredijelila za sustavno i trajno poboljšavanje kvalitete svojih djelatnosti.

Na taj način Poliklinika želi stvoriti preduvjete za bolji ustroj svih procesa i postati što efikasnija i učinkovitija. Cilj Poliklinike je kontinuirano podizanje zadovoljstva korisnika usluga/pacijenata i svih zainteresiranih strana koje participiraju u zdravstvenom sustavu. Ovakav pristup osigurava očekivanu kvalitetu pružene usluge, što će biti podloga i preduvjet za uspješno prepoznavanje ustanove i u ostalim zemljama članicama Europske unije.

Sustav upravljanja kvalitetom u Poliklinici Oxy temelji se na Europskim standardima i međunarodnoj normi ISO 9001:2008, Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11), Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11),Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite, Priručnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, preporukama za osiguravanje kvalitete, te drugim relevantnim zakonima i dokumentima.

Očekujemo od sustava upravljanja kvalitetom se da će stalno poboljšavati i osiguravati kvalitetu, kao naše važno strateško opredjeljenje te Poliklinici omogućiti brži i učinkovitiji razvoj na putu dostizanja poslovne izvrsnosti u pružanju usluga. Ostvarenje ove naše vizije i postavljenih ciljeva moguće je stalnim jačanjem naših kompetencija koje planiramo ostvarivati kroz visoku kvalitetu stručnog osoblja i tehnologije, te u  tom smislu moramo stalno usavršavati ljudske i tehničke potencijale, pratiti svjetska dostignuća u područjima našeg djelovanja, unapređivati metode i suradnju s drugim suradnim ustanovama, kliničkim i općim bolnicama, domovima zdravlja, ordinacijama, zavodima za osiguranje pacijenata.

Kroz implementaciju, funkcioniranje i poduzimanje mjera poboljšavanja nastojali smo u SUK-om (sustav upravljanja kvalitetom) ugraditi i dati značaj načelima kvalitete kao što su: usmjerenost na korisnike usluga/pacijente, sustavni i procesni pristup, donošenje odluka na temelju činjenica, uključenost svih zaposlenika i stalno poboljšavanje. Osim navedenih principa, unutarnje i vanjsko osiguranje kvalitete temeljimo na načelima kao što su: odgovornost zaposlenika/osoblja, dobra organizacijska struktura, zaštita interesa kao i zadovoljenje potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga/pacijenata, zaposlenika i drugih zainteresiranih strana, javnost i objektivnost djelovanja, poticanje kreativnosti i inovativnosti te razvoj svijesti i kulture kvalitete.

Poveznice:
usluge poliklinike poliklinika oxy oxy