Podružnica Zagreb

Od  2004. godine djelujemo i u Zagrebu, na lokaciji koja je u sastavu Kliničke bolnice Dubrava. Našoj podružnici u Dubravi dolazi se kroz istočni kolni ulaz, uz mogućnost neometanog pristupa na naše parkiralište.

Hiperbarična komora u Zagrebu je naša najveća i najmodernija komora, a pristup je moguć i invalidskim kolicima, kao i s bolesničkim ležajem. Komora je opremljena najmodernijom opremom koja se danas koristi u hiperbaričnoj medicini. Otvaranjem podružnice Poliklinke za baromedicinu OXY u Zagrebu, učinjen je važan korak u razvoju hiperbarične medicine u Hrvatskoj. Pacijentima i njihovim liječnicima tako je pružena mogućnost primjene suvremene i bezbolne metode koja je važan dio liječenja mnogih bolesti.

Kontakt podaci

Podružnica Zagreb

Zagreb Avenija G. Šuška 6,
KB Dubrava
10 000 Zagreb

tel: +385 (0)1 290 23 00
fax: +385 (0)1 290 37 23
e-mail: poliklinika.zg@oxy.hr

Za hitne intervencije izvan radnog vremena
mob.: 099 2627 705

 

Galerija fotografija: