Podružnica Crikvenica

Crikvenica

U rujnu 2009. godine otvorena je Poslovna jedinica Poliklinike OXY u Crikvenici, na lokaciji koja je u sastavu Specijalne bolnice za rehabilitaciju "THALASSOTHERAPIA", na adresi Gajevo Šetalište 21. Time su stanovnici i turisti Primorsko-goranske županije, te pacijenti Specijalne bolnice  „Thalassotherpije“ dobili mogućnost liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom.

Obzirom na prepoznatljivost Specijalne bolnice „Thalassotherapia” Crikvenica, kao suvremene, respektabilne i perspektivne zdravstvene ustanove, koja pruža usluge medicinske rehabilitacije i liječenja organa za kretanje i disanje, proširenje djelatnosti na djelatnost hiperbarične medicine bio je očekivani nastavak za podizanje kvalitete usluge, te preduvjet za daljnji razvoj zdravstvenog turizma.

Otvaranjem Poliklinike OXY u Crikvenici, Primorsko – goranska županija, osobito Crikvenica postaje prepoznatljiva ronilačka turistička destinacija na karti RH. Osigurana je i prepoznatljivost i zauzeta čvrsta pozicija kako Thalassotherapie, tako i Poliklinike OXY  na tržištu zdravstvenoga turizma

U Poliklinici OXY PJ Crikvenica kontinuirano se provodi edukacija učenika srednjih medicinskih škola, studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i liječnika o primjenama HBOT-a.

Poliklinika je smještena u samostojećem objektu, površine 200 m2, a opremljena je modernom višemjesnom hiperbaričnom komorom.

Galerija fotografija
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica
  • Podružnica Crikvenica