Crikvenica

U rujnu 2009. godine otvorena je Poslovna jedinica Poliklinike OXY u Crikvenici, na lokaciji koja je u sastavu Specijalne bolnice za rehabilitaciju "THALASSOTHERAPIA". Time su stanovnici i turisti Primorsko-goranske županije, te pacijenti Specijalne bolnice  „Thalassotherapia“ dobili mogućnost liječenja hiperbaričnom oksigenoterapijom. Poliklinika je smještena u samostojećem objektu površine 200 m2, a opremljena je modernom višemjesnom hiperbaričnom komorom. Obzirom na prepoznatljivost bolnice „Thalassotherapia” Crikvenica, kao suvremene, respektabilne i perspektivne zdravstvene ustanove, koja pruža usluge medicinske rehabilitacije i liječenja organa za kretanje i disanje, proširenje djelatnosti na djelatnost hiperbarične medicine bio je očekivani nastavak za podizanje kvalitete usluge, te preduvjet za daljnji razvoj zdravstvenog turizma.

Otvaranjem Poliklinike OXY u Crikvenici, Primorsko – goranska županija, osobito Crikvenica postaje prepoznatljiva ronilačka turistička destinacija na karti RH.

Kontakt podaci

Poslovna jedinica Crikvenica

Gajevo šetalište 21,
51260 Crikvenica

tel/fax: +385 (0)51 785 229
e-mail: poliklinika.ck@oxy.hr

Za hitne intervencije izvan radnog vremena
mob.: 099 2407 481

 

Galerija fotografija: