Opće informacije o liječenju HBOT

Liječenje primjenom hiperbarične oksigenacije

Dokumenti za download
Popis Indikacija čije liječenje plaća hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (liječenje na uputnicu)
Dodano: 01. 03. 2014.
Opće informacije i uputa o načinu pripreme za liječenje
Dodano: 01. 03. 2014.
Primjer ispunjavanja crvene uputnice
Dodano: 11. 07. 2014.