HBOT se primjenjuje u zbrinjavanju rana i ulkusa koji su uzrokovani arterijskom insuficijencijom, te dijabetičkih, venskih, dekubitalnih, trofičkih i neuropatskih ulkusa.

Dijabetički ulkusi se obično razvijaju na stopalu i odatle potječe naziv "dijabetičko stopalo". Čak i kad se hiperglikemija uspješno regulira, patološki proces na krvnim žilama se nastavlja. Kao rezultat tog procesa može se razviti okluzivna bolest velikih ili patološke promjene malih krvnih žila. Dodatnu patologiju uključuju dijabetička neuropatija (oštećenja perifernih živaca) i sekundarne infekcije rane. Standardno liječenje dijabetičkog stopala uključuje kontrolu glikemije, dobru skrb za rane te suzbijanje infekcije.
Dokazano je da HBOT smanjuje učestalost amputacija kod dijabetičara, smanjuje potrebu za
inzulinom, suzbija hipoksiju, edem i infekciju.

Venski ulkusi su jedan od pokazatelja kronične venske insuficijencije koja se definira kao hipertenzija u površinskim i/ili dubokim venama donjih udova. Trofičke promjene koje dovode do venskih ulkusa uzrokovane su ishemijom u mikrocirkulaciji i otokom nastalom zbog povećane propusnosti kapilara i usporene limfne drenaže. Liječenje venskih ulkusa uključuje podizanje noge noću na višu razinu, kompresivnu terapiju, previjanje i lokalno liječenje ulkusa i kirurško liječenje. HBOT potiče zacjeljivanje venskih ulkusa.

Dekubitalni ili trofički ulkusi nastaju zbog pritiska na kožu koji u području dodira ometa krvotok. Nastaju kod dugotrajnog mirovanja i imobilizacije u jednom položaju. Obično se nalaze na mjestima koštanih izbočenja kao što su peta i križa. Ulkus je posljedica pucanja ishemične kože, iza čega slijedi prodor bakterija i upalna reakcija.HBOT smanjuje upalnu reakciju, potiče granulaciju i epitelizaciju.

Ishemijski ulkusi nastaju kao posljedica nedostatne periferne arterijske cirkulacije uzrokovane različitih bolestima perifernih krvnih žila. Javljaju se uglavnom na stopalima ili šakama. Primarno zbrinjavanje upornih ishemičnih rana na nogama je kirurška revaskularizacija i adekvatno zbrinjavanje rana.
HBOT pokazuje pozitivni učinak kad rane ne cijele unatoč maksimalnoj prethodnoj revaskularizaciji ili onda kada je revaskularizacija nemoguća. Ubrzava se cijeljenje ili priprema žilno korito za kožni presadak.

Poveznice:
dijabetičko stopalo liječenje kroničnih rana loša cirkulacija liječenje kisikom