Nakon radioterapije (liječenje zračenjem) u području zračenja obično zaostaje izvjestan stupanj oštećenja zdravih tkiva.

Čak i kod primjene protokola zračenja s prihvatljivo velikim dozama, jedna od mogućih komplikacija je radijacijska nekroza tkiva. Oštećenja napreduju sporo i odvijaju se još dugo nakon prestanka zračenja. U ozračenim tkivima se zbog smanjene raspoloživosti kisika gubi kolagen i pojačava fibroza, dolazi do atrofije kože i nastajanja rana te razvoja osteoporoze koštanih struktura.

HBOT potiče neoangiogenezu (stvaranje novih krvnih žila), te dolazi do poboljšanja mikrocirkulacije, poboljšava imunološki odgovora organizma, ubrzava cijeljenje rana, potiče stvaranje kolagena u rubovima rane, smanjuje učestalost obolijevanja i dubinu tkivnog oštećenja, štiti zdravo rubno tkivo, ubrzava epitalizaciju rana, te smanjuje troškove liječenja i rehabilitacije.
Postotak izlječenje pri primjeni HBOT je vrlo visok.