Kod nekroza i infekcija mekih česti izazvanih miješanim infekcijama aerobnim i anaerobnim bakterijskim sojevima, HBOT je iznimno važna potporna terapija kirurškoj i antibiotskoj terapiji.

Ova stanja uključuju i nekrotizirajući celulitis, progresivnu dermalnu gangrenu, anaerobni streptokokni miozitis i mnoge druge. Povećanje parcijalnog tlaka kisika u tkivima ima snažne efekte na dinamiku cijeljenja rane, povećavajući broj leukocita, baktericidnim djelovanjem i poticanjem stvaranje kolagena i fibroblasta neophodnih za neovaskularizaciju (stvaranje novih krvnih žilica).