Ovaj je pojam sinonim za aseptičku ili avaskularnu nekrozu kosti koja nastaje zbog ishemije uzrokovane mjehurićima plina. To je bolest profesionalnih ronilaca, ali se sve češće javlja i kod rekreacijskih ronilaca.

Najčešće zahvaćene kosti su femur, humerus i tibija. Simptomi se razvijaju s odgodom od nekoliko mjeseci ili godina nakon dekompresije. Oštećenja dijafize kosti su bezbolna, a bol i invaliditet se povezuju s oštećenjima zglobova. Mogući je prijelom i propadanje glave humerusa ili femura. Ne postoji zadovoljavajuće konzervativno liječenje. Kirurškim zahvatom se uklanjaju nekrotična tkiva, ugrađuju presadci kosti ili zglob učini nepokretnim. Najbolja prevencija disbarične osteonekroze je provedba rekompresijskog liječenja u slučaju bilo kakvih simptoma dekompresijske bolesti.

HBOT se obično provodi u dugačkim serijama, što uključuje i do 120 ekspozicija.

HBOT povećava parcijalni tlak kisika u tkivu, čime sprječava daljnje odumiranje koštanih stanica, izaziva vazokonstrikciju, čime smanjuje edem zbog čega se poboljšava perfuzija, stimulira neoangiogenezu, osteogenezu i smanjuje bol.