Kronične rane

Kronične rane ULOGA HIPERBARIČNOG KISIKA U LIJEČENJU KRONIČNE RANE Problematične rane, rane koje teško i/ili sporo cijele, su one rane koje ne reagiraju na postojeće klasične metode medicinskog/kirurškog zbrinjavanja. Takve rane se obično vide kod ugroženih pacijenata kod kojih je oporavak tkiva usporen zbog višestrukih lokalnih i sistemskih uzroka. Među ovim ranama se najčešće spominju: dijabetičko stopalo, ugroženi bataljak zaostao nakon amputacije, traumatske rane koje ne cijele i