Dekompresijska bolest

Dekompresijska bolest je bolest ronilaca i radnika koji rade u uvjetima povišenog tlaka. Uzrokovana je pojavom mjehurića inertnog plina u tkivima, najčešće dušika, uglavnom zbog neprimjereno brzog izrona. Javlja se u dva oblika: tip I. je "lakša" forma koja zahvaća kožu, mišiće, kosti i zglobove, a tip II. je "teža" forma koja zahvaća sve ostale organe (mozak, leđnu moždinu, srce, pluća, probavne organe). Jedino ispravno liječenje je hitna rekompresija i HBOT do
pročitajte više ovdje