ŠTO JE S PREVIJANJEM DOK SAM NA TERAPIJI?

Za vrijeme terapije uslugu previjanja, ukoliko vam je potrebna, preuzet će stručnjaci naše ustanove. Liječnik poliklinike će Vas upoznati s načinom na koje će se isto provoditi. Previjanje može biti različito od primjenjivanog prije dolaska na HBOT i ovisi o učinku našeg liječenja. O svim promjenama ćete biti obaviješteni a cilj im je što bolji učinak na cijeljenje vaše rane. Ukoliko ne želite koristiti navedenu mogućnost svojim potpisom ćete to potvrditi te omogućiti
pročitajte više ovdje
 

KOJA JE SVRHA LIJEČENJA PRIMJENOM HBOT?

Svrha liječenja primjenom HBOT je dobava kisika u dijelove tijela koji su iz bilo kojeg razloga loše prokrvljeni ili je doprema kisika do njih iz bilo kojeg razloga nedovoljna. HBOT je u nekim bolestima osnovni lijek koji djeluje izravno na uzrok, a u drugima je "dopuna u liječenju", što znači da se primjenjuje skupa s drugim načinima liječenja i omogućuje ostvarenje bržeg i potpunijeg učinka.
pročitajte više ovdje
 

KAKO PRISTUPITI LIJEČENJU?

Na liječenje HBOT možete pristupiti nakon pregleda liječnika u našoj ustanovi koji će, uz uvid u Vašu medicinsku dokumentaciju, utvrditi da ne postoje kontraindikacije za liječenje i da terapijski postupak ne šteti vašem zdravlju. Ukoliko od pregleda do dolaska na liječenje nastupi promjena Vašeg zdravstvenog stanja, obvezni ste o tome obavijestiti liječnika u Poliklinici.
pročitajte više ovdje
 

Dekompresijska bolest

Dekompresijska bolest je bolest ronilaca i radnika koji rade u uvjetima povišenog tlaka. Uzrokovana je pojavom mjehurića inertnog plina u tkivima, najčešće dušika, uglavnom zbog neprimjereno brzog izrona. Javlja se u dva oblika: tip I. je "lakša" forma koja zahvaća kožu, mišiće, kosti i zglobove, a tip II. je "teža" forma koja zahvaća sve ostale organe (mozak, leđnu moždinu, srce, pluća, probavne organe). Jedino ispravno liječenje je hitna rekompresija i HBOT do
pročitajte više ovdje
 

Plinska (zračna) embolija

Plinska embolija  je uzrokovana prodorom zraka u arterijski ili venski krvotok, najčešće nastaje kao posljedica invazivnog medicinskog postupka ili kirurškog zahvata. Može se javiti i kod ronilaca tijekom brzog izronjavanja (barotrauma pluća). Klinički simptomi su uglavnom neurološki ili kardiološki i ovise o položaju pacijenta, putu prodora i volumenu plina, veličini mjehurića i brzini ulaska plina u krvotok. Bez obzira na mehanizam nastanka, HBOT je uvijek primarni
pročitajte više ovdje
 

Ugroženi kožni režnjevi

Pokrivanje otvorenih rana kožom se izvodi premještanjem kože određenog dijela tijela poput režnja, presatka s peteljkom ili postavljanjem presatka kože u punoj ili djelomičnoj debljini. Pritom postoji određen rizik jer postupak neizbježno prati nedovoljna opskrba transplantiranog tkiva krvlju i kisikom, zbog čega u određenom broju slučajeva zahvat neće uspjeti. Liječenje primjenom HBOT ublažava oštećenja presađenog tkiva uzrokovanog smanjenom koncentracijom kisika
pročitajte više ovdje
 

Moždani udar te ozljede mozga i kičmene moždine

Moždani udar (inzult, slabost ili kljenut) je iznenadni neurološki ispad uzrokovan poremećajem protoka krvi kroz mozak. Termin uključuje i ishemijski i hemoragijski incident. Ishemijski moždani inzult nastaje kad ugrušak ili embolus prekine ili uspori krvotok u moždanoj arteriji, a time i prijenos kisika i glukoze koji su neophodni za pravilno funkcioniranje mozga. Može biti uzrokovan i spazmom moždanih arterija bez opstrukcije lumena krvne žile. U moždanom tkivu koje je ostalo bez
pročitajte više ovdje