Konačno, imamo prve rezultate o primjeni HBOT-a u liječenju LONG COVIDA: više su nego dobri. PROČITAJTE

Britanski istraživači i stručnjaci na području hiperbarične medicine i oksigenoterapije su prvi predstavili službene i konkretne zaključke o utjecaju primjene HBO terapije kod pacijenata koji pate od LONG COVID sindroma (poznato i kao „Post COVID 19 sindrom“), a rezultati njihovog istraživanja su objavljeni u znanstvenom časopisu Clinical Medical Journal, Royal College of Physicians London.

Istraživanje je pokazalo da je u pacijenata s LONG COVID-om koji su bili podvrgnuti HBO tretmanima došlo do značajnog poboljšanja u svim mjerenim kategorijama.
Britanski znanstvenici navode da je kod pacijenata (tretiranih HBO terapijom) postignuto smanjenje simptoma umora (Chalder fatigue scale), poboljšanje kognitivnih sposobnosti (global cognition), povećanje razine pažnje (attention) i brzine obrade podataka (information processing speed), te poboljšanje kognitivnih procesa više razine, poput planiranja, donošenja odluka, rješavanja problema (executive functions).

Posljedice preboljele COVID 19 infekcije uklopljene u naziv LONG COVID ili POST COVID sindrom su sve veći javnozdravstveni problem u svijetu, kao i kod nas. Očekuje se da će 10-20% pacijenata kojima je COVID 19 dijagnosticiran imati dugoročne neželjene posljedice. Ciljano liječenje do sada nije poznato. Ovi rezultati su ohrabrujući i kao što sami autori pišu obećavajući.

Možemo reći da smo, na temelju našeg iskustva i znanja o hiperbaričnoj oksigenoterapiji i na temelju dosadašnjeg saznanja o patofiziološkim mehanizmima COVID 19 infekcije, povoljne rezultate i očekivali i nismo iznenađeni.

Pratimo znanstvenu literaturu i po njoj se usmjeravamo.

Cijeli tekst znanstvenog članka je javno dostupan na poveznici https://www.rcpjournals.org/content/clinmedicine/21/6/e629